UAB „Pabradės komunalinis ūkis“

 

GERIAMO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TARIFAI

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr.127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" reikalavimais, buvo perskaičiuotas vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui. Nauja geriamojo vandens suvartojimo norma - 2,5 kub.m./gyv taikoma nuo š.m. vasario 1 d. Sodybos žemės laistymo ir girdomojo vandens reikmės normos, patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-61, lieka nepakitusios